Zorgverzekering - Baar Advies
40
page-template-default,page,page-id-40,page-child,parent-pageid-34,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Zorgverzekering

Zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekeringen. In Nederland ben je verplicht om een basis zorgverzekering te regelen. Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren. Aanvullende verzekeringen voor de dekking van extra geneeskundige zorg zijn optioneel. De zorgverzekering wordt ook wel een ziektekostenverzekering genoemd.

Zorgverzekering afsluiten

Op het gebied van zorgverzekeringen werken wij samen met onder andere onderstaande aanbieders.

Basisverzekering

De premie van de basisverzekering dekt het basispakket van medische noodzakelijke zorg. De behandelingen die in het basispakket zijn opgenomen, worden door de overheid bepaald. Veel medische behandelingen die niet zijn opgenomen in het basispakket zijn aanvullend te verzekeren. Mede ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen zien we elk jaar een steeds verdere verschuiving van de basisverzekering naar de aanvullende verzekeringen. Dat betekent steeds vaker dat dekkingen die uit de basisverzekering worden geschrapt  door de verzekeraars opgenomen worden in de aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekeringen

Iedereen is vrij om aanvullende zorgverzekeringen te regelen. De overheid regelt hier niets in. Aanvullende verzekeringen betreffen zowel geneeskundige zorg als tandheelkundige zorg. Op de aanvullende verzekeringen hebben verzekeraars de laatste jaren zonder uitzondering verlies geleden. De algemene tendens zal dan ook zijn dat er bij deze aanvullende verzekeringen in 2017 minder vergoed wordt tegen hogere premies. Ook worden er voor steeds meer aanvullende verzekeringen vooraf gezondheidswaarborgen gevraagd.

Dekking basisverzekering

In het besluit van het Ministerie van VWS is opgenomen dat het basispakket de volgende dekking geeft:

  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

Natura- of restitutiepolis

Er zijn twee verschillenden soorten polissen en een mix hiervan te onderscheiden. Bij een naturapolis gaat u naar de zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. U bent niet vrij om uw eigen zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis bent u geheel vrij om zelf uw eigen zorgaanbieder te kiezen. U schiet de kosten zelf voor en de zorgverzekeraar vergoed die daarna aan u. Vaak toch rechtstreeks aan de zorgverlener als die door de verzekeraar is gecontracteerd. Let op, dit jaar zien we bij een aantal verzekeraars dat de term restitutiepolis eigenlijk niet meer die lading dekt. Er zijn varianten bedacht  waarbij de keuzevrijheid van de restitutiepolis flink word ingeperkt en toch de term wordt gehandhaafd. Steeds meer verzekeraars sturen steeds sterker naar door hen gecontracteerde zorgverleners, als u hecht aan uw eigen vertrouwde zorgverlener kan de keuze voor de restitutiepolis belangrijk zijn.

Premie zorgverzekering

Voor het jaar 2017 betalen verzekerden van 18 jaar en ouder ongeveer 8 tot 12%. Meer voor de basisverzekering als in 2016. Het eigen risico blijft op € 385,-. Kinderen onder de 18 jaar betalen niet voor het basispakket en zijn voor de aanvullende verzekeringen veelal gelijk verzekerd als de best verzekerde ouder. Een naturapolis is in de regel iets goedkoper dan een restitutiepolis, met de nadruk op iets. De zorgverzekering via Baar Advies regelen levert in de regel een scherpere premie op, namelijk veelal een premie met de hoogste korting die onze aanbieders verstrekken.

Zorgverzekering afsluiten

Op het gebied van zorgverzekeringen werken wij samen met onder andere onderstaande aanbieders.

 

Om u optimaal te adviseren zijn wij een paar samenwerkingsverbanden aangegaan die het u mogelijk maakt om zowel op premie als op voorwaarden een voor uw situatie zo goed mogelijke keuze te maken. Bij ONVZ en Delta Lloyd hebben wij samen met een 100-tal collega kantoren. Een zeer scherp collectief kunnen bedingen waarvan u optimaal profiteert . Onze ziektekosten site is hier speciaal voor ontwikkeld. Ook met de ONVZ, de maatschappij met de grootste keuzevrijheid,  hebben we als kantoor de best mogelijke afspraken gemaakt.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden

Voor welke aanbieder u ook kiest, de polis zal via ons kantoor geadministreerd worden. U bent dan ook altijd zeker van deskundig advies. De site bevat ook veel nieuws over gezondheidsvraagstukken.
Valt uw keuze op één van onze kernaanbieders (Delta Lloyd, de Amersfoortse en ONVZ), ga dan naar onze ziektekosten site. Alleen wij kunnen daar de aller scherpste premies kunnen bieden.
Maar dat is nog niet alles, want wij zijn ook een samenwerking aangegaan met Voogd en Voogd waar wij u de “Zorgvoordeelpolis” van Aevitae kunnen aanbieden. Dat product kent een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Volg hiervoor de volgende link: Aevitae
Komt u er niet uit of wil u persoonlijk advies? Neem dan telefonisch (035-5779661) contact met ons op of vul ons contactformulier in, wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen?

Bel mij of één van mijn collega’s gerust op 035 – 577 9661 indien u vragen heeft over verzekeringen.

Patrick Brands
Erkend Financieel Adviseur

Patrick Brands